Dobré odpoledne, je sobota 16.2.2019, 15:05. Dnes má svátek Ljuba, zítra Miloslava.
Detail

Křenovice

2011-06-08 08:36:42 | Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou ©

Ves leží po obou stranách hlavní silnice spojující Písek a Tábor, 2 km východně od Bernartic. Jihovýchodně od vesnice se zdvíhá návrší Březí (515 m). Historie Vznik obce Křenovice máme písemně doložen až k roku 1379, ale odhaduje se, že Křenovice existovaly už za Přemysla Otakara II. Osídlení tohoto místa však je nepochybně daleko starší, jak dokazuje archeologický nález jantarových, bronzových a zlatých předmětů, k němuž došlo roku 1897 nález je datován střední dobou bronzovou, tedy rozmezím let 1500 1300 př. Kr. V době předhusitské patřily Křenovice k vltavotýnskému panství pražských arcibiskupů.

Foto

Foto: obec ©

Po husitských válkách získal Křenovice rod Čábelických ze Soutic.Od nich ves stejně jako většinu zmíněného panství vykoupilo počátkem 17. století město Týn nad Vltavou. Avšak hned po Bílé hoře byl městu majetek včetně Křenovic konfiskován a v roce 1621 vrácen opět pražskému arcibiskupovi. Název panství je v roce 1390 uváděn jako Chrzenovicze, roku 1461 jako Chrzenowicie, léta 1601 Chrzenovicze, v roce 1651 Krzenovice, roku 1841 Křenovitz a od roku 1923 je obec nazývána současným jménem. Roku 1887 patřily ke Křenovicím ještě obce Bilinka, jižiny, Leveč, Kozí Hora a část Rastor. Tento celek představoval v té době přibližně 830 obyvatel. Nedostatek pracovních příležitostí vyhnal řadu zdejších rodáků za obživou do Vídně i Německa, ale hlavně do Ameriky.

Památky Ve vsi před kapličkou Panny Marie z r. 1876 stojí pomník obětem 1. světové války, který je zajímavý reliéfem tváře T. G. Masaryka a iniciálami jeho jména. Další zajímavosti najdeme u silnice na Veselíčko: po pravé straně jsou to Boží muka a nad vesnicí vlevo kamenný kříž s letopočtem 1856. Významní rodáci a občané Z Křenovic pocházel básník Josef Kostohryz (1907 1987). Citát z jeho díla, použitý v textu pamětní desky na jeho rodném domě, dokonale vystihuje jeho životní osudy: "Poznal jsem posměch, žaly a neštěstí všechna"
Autor: Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou ©

Kontakty
Obec

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

Sídlo Svazku:
Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří


Telefony:
382 284 211 (předseda svazku)
382 284 293 (kancelář a účtárna)

E-mail: obec@zahori.cz

IČO: 69559384

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.vltavaotava.cz
© Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou
Právní doložka
Editace